/* one001 */
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
")))))))))))))))()*++,-....--+/*)()))))))))))))))))",
"011111111111((((*+-.23444432.-+*(((1)110((((011111",
"111111111111(((*-22355666665322-/(1(1110(((0011111",
"111110110011))/-...77777777777..,/))00000011100011",
"111100000001)*,..77777788777777..,/1(((1111110((11",
"111110(((((1),.778888888888888877.,*(((111110(((11",
"11110(((((1(/,78888888888888888882./(((011110(((11",
"1111000((00*,.78889999999999998887.,*0()1)111(((11",
"111100(0(1)/,.789999999999999999887.+)))1)110(((11",
"11111001))*:,.7;;;;;;;;;;;;;;;99877.:=)))000001111",
"11111111))>:?@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?:>)))((((11111",
"111111())=>BCDDDEEFFFFFGGFFFFFEEEDDH?>=)0(((01)111",
"(0110((()=IBDDEEFFGGGGJJJJJJJJGFFEDCKI=)(((0111111",
"(01)0((()LBCDDEEFGGGGGGMJJJMMMMGFFEDCBL)(((1)11111",
"(0))1((0=IBCDDEFFGJJGGMMMMMMMMMMMFEDCHI=1011111011",
"01)))10)=IBCDDEFGMMMMMMMMMNNNNNNOOEDCHI=)11110((11",
"11)))11)LIBCDEFONNNNNNNNNNNNNNNOOOPECHBL))1110((11",
"11)))11)LIBHPPOOOOOQQQQQQQQQQQQQOOPPCHBL))1100((11",
"(111110)=IIBHRSSPTQQQQQQQQQQQQTTPSSRHBIL)100011111",
"(001101)=LIBKKRSTTUUUUUUUUUUUUTTSSRKKIL=)1((011111",
"(000((1)=LIIIIIKKRSTUUUUUUUUTTSRKKBIIIL=)1((01)111",
"110000))=LLIIIIIIIIKTUUUUUUUSBIIIIIIILLL)1(((11111",
"111111))=LLIKKKKBBBIKTUUUUUTBIIBKKRRKILL=1(((01111",
"))111)))=LIKRRRRHHHHHPUUUUUSKKRRRRRRKBIL=)0(((1111",
"0))100)==LIBHRRHHHHRSPOQQQPSSRHHHRRRHBI==)10011111",
"(0)1((===VWXHHHXXXXXXCYYYYYHXXXXHHXXXBV==)111)1111",
"(1)1()===VWXZZZXXZZZ[[[]]][ZZWXXZZZXXWV==)11111111",
"())11)===VWXXW@@?@@?WZ[]]][ZW???@A^XXWV==)11111111",
"())11)===VWWX@_`**__@WZ]][ZXA`+*`_`XZZV==))1111111",
"()))1)===VWZX^U`+-__AXZ]]][^U_:-`_A^ZZVV==)1111011",
"()))1)===VWZ[[^^^@@^Z[[]]][ZX^^YYYXZZZVV==)1111011",
"())11)===VWZ[[[[[[[[[[Z[][ZZZ[]]]][[ZZVV==))111111",
"())11)=VVVWabbbbbbbbbaabbaaabbbbbbbbbaWV==))111111",
"(0)10)>>V>acddeeeddfffgfeccfddddeeddcgWV>=11111111",
"(0)1(0>>VVachiiiiihhhfgfecgfdhhiiiidcgWV>)11111011",
"(011(1=>>VacfhiiiiddfcgfecgffhhhiiidcgW>>)11110011",
"(11001)>>>acfhiiiiddfcgfecgchhhiiiidcgW>=)00(01111",
")))))))V>VaggcfhhffcggagfgagcffffhfcgaW>=)))))))))",
/* man_of_gravity002 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" .. .. ",
" .. .. ",
" .. .. ",
" .. .. ",
" .. .. ",
" .. .. ",
" .. .. ",
" .. .. ",
" ..... ",
" ..... ",
" .. ..... .. ",
" .. ..... .. ",
" .. ..... .. ",
" .. ..... .. ",
" .. ..... .. ",
" .. ..... .. ",
" .. ..... .. ",
" ........... ",
" ........... ",
" ......... ",
" ",
" .. ",
" .. ",
" .... ",
" .... ",
" .. ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" man of gravity ",
/* subfish010 */
"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF",
"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF%FFFFFFF%%%%FFF%FFFFFF",
"FFFF%%FFFFFFF%FF%%%FFFF%FF%%%F%FF%FFF%%%%%%%%%FFFF",
"%FF%%FFFF%%%%%%%%%F%%%%%FF%F%F%%%%%%%%%%%%%%%FF%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%wwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%||%%%%%%AA!!%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%||%%%%AAA!%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%||%wwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%%%XXwwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%%%%X%wwwX%%%%%%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%|||||||||||||||||%%%%",
"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%%%%|||||||||||||||%%%%%",
"66666666666666666666666666666666||||||||||||666666",
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qqqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSqqqqqqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSS%SSSSSSSSSSSq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSSSSS%%SSSSqqqq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;qSSSSSSSSSSS%D!SSSDD;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;;q%SSSSSSSSSSSDSSSDDS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;qqSSSS%SSSSSSSSS%DDSS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;;qqSSSSSSSSSSSSSSDSSSq;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
";;;;;;;qqSSSSSSSSSSSS%SSSS%q;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;",
"qqqqqqqSSSSSSSSSSSSSS%%%S%qq;;;;;===;;;;;;;;;;;;;;",
"qS%qqqSS%SS%SSSSSS%SS%q%S%q;=;======;;;;;;;6;;;;;;",
"qSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%qqSSqq=;==;====;;;6;;;;;;;;66",
";q%SSSS%%SSSSSSSSS%qqqSS%q=========666666666666666",
";qqSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%qq==;=====6666666666666666",
";;q%SSSSSSSSSSSSSSSSS%%qq;======6=6666666666666666",
"==qqSSSS%S%S%%S%%SSSSSqq;==;====666666666666666666",
"==;qSSSqqqqqqqqq%%SSS%q;=======6666666666666666666",
";=;qSS%q=======;qq%SSqq=;=;====6666666666666666666",
"===qSSq====;==;==qqqqq========66666666666666666666",
";==;SSq=;===;===;=;qq=====;==666666666666666666666",
"==;=qq====;====;======;==;==6666666666666666666666",
";===qq==;====;====;=======6666==666666666666666666",
"==;=qq;==;==============666==666666666666666666666",
";===;===========================6=6666666666666666",
"=======;========================666666666666666666",
"===============================6666666666666666666",
"=========|=||==================66666666666|66|6666",
"||||||||||||||||||||||======||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||",
/* suopa */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* FLOWER */
"J J",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" JJJJJJ J ",
" JJJJJJJ J ",
" JJJJJJJJ J ",
" JJJJJJJJJ J ",
" JJJJJJJJJJ J ",
" JJJJJJJJJJJ J ",
" JJJJJJJJJJ J ",
" JJJJJJJJJ J ",
" JJJJJJJJ J ",
" JJJJJJJ J ",
" JJJJJJ JJJJ J ",
" JJJJJJ ",
" JJJJJJJJ ",
" JJJJJJJJ ",
" JJJJJJJJ ",
" JJJJJJJJ ",
" JJJJJJ ",
" J JJJJ JJJJJJ ",
" J JJJJJJJ ",
" J JJJJJJJJ ",
" J JJJJJJJJJ ",
" J JJJJJJJJJJ ",
" J JJJJJJJJJJJ ",
" J JJJJJJJJJJ ",
" J JJJJJJJJJ ",
" J JJJJJJJJ ",
" J JJJJJJJ ",
" J JJJJJJ ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
" J J ",
"J ",
/* coracao003 */
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ###### ",
" ########## ###### ",
" ############# ######### ",
" ############### ########### ",
" ################ ############# ",
" ################## ############### ",
" ################################### ",
" ##################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" ###################################### ",
" #################################### ",
" #################################### ",
" ################################## ",
" ################################# ",
" ################################ ",
" ############################### ",
" ############################# ",
" ########################### ",
" ######################### ",
" ####################### ",
" ##################### ",
" ################### ",
" ################# ",
" ############### ",
" ############# ",
" ########### ",
" ######### ",
" ####### ",
" ##### ",
" ### ",
" # ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
/* hiku001 */
"Hi Andy, how are you? I really like this. So wou",
"ld ee cummings........... ",
" I guess you have been ver",
" y busy...................",
" .............8...........",
" 88 And I like th8 way the co",
" 8 8 lor s jump ",
" 8 8 ",
" 8 8 8 ",
" 888 ",
" 8 8 ",
" 8 88 88",
" 8 88 8 88 ",
" 8 88888888 88 ",
" 8 88 888 8 8 88 8",
" 888888888 88 ",
" 8 8 8 ",
" 8 88 88 8 8 ",
" 8 8 8 8 ",
" 8 888 ",
" llllllllllll8lllllllll 8 ",
" mmmmmmmmmmmmmmmmmmm888 8 88 ",
" bb8bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 8 8 ",
" i ",
" n 8 8 8 ",
" t 8 8 ",
" e 888 ",
" r 8 ",
" n 8 ",
" e 8 ",
" t 8 ",
" 88 ",
" braile 8 ",
" 8 88 ",
" 8 8 88 ",
" 8 Email you later, 8endy 88 ",
" 8 88 88 ",
" 88 8 88888 888 8 ",
" 88888888 888 8 8 8888 888 88 8 ",
" 88 88 8888 8 8 88 888 88 8 ",
" 8 88 8 888 8 8 88 888 8888 ",
" 8 8 8 88 88888 888 8888 ",
" 8 88 88 8 8 888 8888 8888 ",
" 8 8 888 88 88 888 8 888 ",
" 8 88 8 888 8 888 888 8 88 ",
"888888888 8 888 8 888 8",
"88 88 88 88 ",
" 88 ",
" 88 ",
" 8 ",
/* kennydie2 */
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((",
"((((((((((((((((((())*+,,,,-*.)(((((((((((((((((((",
"(((((((((((((((()*/,,,012213,,,,4*)(((((((((((((((",
"((((((((((((((./,,,,5666666670,,4/,/.8((((((((((((",
"((((((((((((./,++,97666666666679,:;+,,*8((((((((((",
"((((((((((8-,+=:,0666666666666660,+>=-,,.(((((((((",
"((((((((()/,;>;,066666666666666661,+>>=+,+)(((((((",
"(((((((()//=>=,06666666666666666661,+>>>;/,)((((((",
"(((((((),+>>>/9666666666666666666661,:>>>=+,.(((((",
"((((((),+>>>-,76666666666666666666660,;>>>>+,.((((",
"(((((8//>>>=,5666666666666666666722769/>>>>>:,.(((",
"(((((-,=>>>+?667155266666666670,,,,,,3,->>=>>+,)((",
"((((.,:>>>=,11?,?39,,07666661,9@ABBA@9,,=>>>>>4,8(",
"((((/4>>>>+,C,DEBBBFG9,16661,@BBBBBBBF5,+>>>>>=/-(",
"(((.,=>>>>,,?ABBBBBBBB5,267,@BBBBBBBBBB5,;>>>>>;,)",
"(((/+>>>=;,?ABBBBBBBBBBH?609BBBBBBBBBBBBC4>>=>>>4+",
"((),=>>>>+,GBBBBBBBBBBBE,1,GBBBBBBBBBBBBI,=>>>>>;,",
"((*/>>>>>/9BBBBBBBBBBBBB5,,FBBBBBBBBBBBBB?->>>>>>4",
"((,->>>=>,DBBBBBBBBBBBBBI,9BBBBBBBBBBBBBBH4>>>=>>:",
"(),=>>>>;,GBBBBBBBBBBBBBF,3BBBBBBBBBBBBBB@/>>>>>>=",
"(.,>>>>>;,JBBBBBBBBFG@FBB?3BIH5ABBBBBBBBBJ,>>>>>>>",
"(*/>>>=>:,JBBBBBBBFC,,?FB33J,,,?FBBBBBBBBJ,;>>=>>>",
"(++>>>>>-,JBBBBBBB@,,,,@B33@,,,,JBBBBBBBBB,;>>>>>>",
"(+->>>>>-,JBBBBBBB@,,,,@B33@,,,,JBBBBBBBBB,->>>>=>",
"(+->>>=>:,JBBBBBBBF?,,?EB33FC,,5BBBBBBBBBB,->>>>>>",
"(+->>>>>;,JBBBBBBBBF@@EBB3,BBJABBBBBBBBBBF,->>=>>>",
"(+->>>>>=,GBBBBBBBBBBBBBB3,FBBBBBBBBBBBBBJ,;>>>>>>",
"(+->>>=>>,DBBBBBBBBBBBBBB3,IBBBBBBBBBBBBB@,;>>>>=>",
"(++>>>>>>49BBBBBBBBBBBBBB,,5BBBBBBBBBBBBBC,>>>=>>>",
"(+4>>>>>>:,JBBBBBBBBBBBBG,5,EBBBBBBBBBBBJ,4>>>>>>=",
"(*/>>>=>>=,3BBBBBBBBBBBBC36?3BBBBBBBBBBBC,:>>>>>>:",
"(*,=>>>>>>+,GBBBBBBBBBB@,767,5BBBBBBBBB5,,=>>>=>>+",
"(.,:>>>>=>;,,GBBBBBBBBG,K6661,3EBBBBBEC,,+>>>>>>>,",
"(),+>>>>>>>4,,DFBBBBEH,06666679,H@J@H,93,=>>>>>>:,",
"((/,=>>>>>>=,9,,3@@3,?166666666109,9317,+>>>=>>>/,",
"((*,:>>=>>>>-,210CC0166666666666666666?4>>>>>>>-,*",
"((.,/=>>>>=>>4,76666666666666666666669,=>>>>>>;,,)",
"(((/,+>>>>>>>=/9666666666666666666663,;>>>=>>;,,*(",
"(((.,,:>>>>>>>=/97666666666666666669,;>>>>>>;,,/8(",
"((((4,,:>>=>>>>=/,2666666666666667?,;>>>>>=-,,,)((",
"((((),,,+=>>>>>>=4,06666666666665,4=>>>>=:/,,,.(((",
"(((((.,+,/:>>=>>>>:,,5666666661?,+>>>>:+,,*/,)((((",
"((((((.,**,,+:=>>>>=-,,012210,,,,/:-4,,4.*,4)(((((",
"(((((((.,4).+,,/4+----+,,,,,,,/,,,,4*.)./,*8((((((",
"(((((((()+,*)()**+++,,,,,4,,/***))(()*,,*)((((((((",
"(((((((((()+,/*.)((((((((),+*(())*-,,4.)((((((((((",
"(((((((((((().+,,,4++****+,,,/,,,/-.)(((((((((((((",
"(((((((((((((((().***++++,4*,/.)((((((((((((((((((",
/* scary */
" ",
" ",
" ",
"UUU ",
" UU ",
" UU 111111111111111111111111111 ",
" U 111111111111111111111111111 ",
" UU 111111111111 111111 '''111 ",
" U 1111 ' ' ' ' ' ' ' ' 11111 ",
" U 1111' '1111 ",
" U 111' 1111 ",
" UU 111' ''' ''''' '111 ",
" U 11 ')))' ')))) 11 ",
" U 111' '0))' ')0)) '11 ",
" U 111' ')))' ')))) 11 ",
" UU 11' '))' ')))' 11 ",
" U 11 ' ''' 11 ''' '11 ",
" U 111 1+11 11 ",
" I am U 11' 1++1 311 ",
" U 11 11++1 331 ",
" the scary U 1' 1++++1 3 1 ",
" UU 1 1++++1 3 ",
" guy with UU 1' 1+++++1 3 ",
" UUU 13 1+++111 3 ",
" the 111111 U 133 11111 3 ",
" U 33 11 3 ",
" hair!!! UUU 33 ,, 3 ",
" U 33 ,,,,,,,, 3 ",
" U U '3 ,,,,,,,,,,, 3 ",
" U 3 ,,,,,,,,,,, '3 ",
" UU 3 ,,,,, 3 ",
" UU 3 ,, '3 22",
"UUUUUU ' 33 2222",
"U ' ' ' ''3 22222",
" 33 ' ' 00000333 222222",
" 333 ''''2000000332 2222222 ",
" 33333333 '2222222222222222222 ",
" 333333222222222222222222222222222 ",
" 333333322222222222222222222222222 ",
" 33333333322222222222222222222222222 ",
" 333333 22222222222222222 ",
" 33333 22222222222222222 ",
" 2222222222222222222 ",
" 2222222222222222222 ",
" 22222222222222222222 ",
" 222222222222222222222 ",
" 222222222222222222222 ",
" 22222222222222222222222 ",
" 2222222222222222222222 ",
" ",
/* Adel */
" ",
" ",
" ",
" (((( ",
" (((( ((((( ",
" (((( ((( ",
" ((,( ((( ",
" (,,( ((( ",
" ((,( (( ",
" (,(( (( ",
" (,( ((( ",
" ((( ((( ",
" (((( ((( ",
" ((( ((( ",
" ((( (( ",
" (( (( ",
" (( (( ",
" (( (( ",
" (( (( ",
" (( ,, ",
" ,(,,,((,,, ",
" ,(((((((((, ",
" ,,(((((((((((, ",
" ,((((( ((((((, ",
" ,(((( ((( ((, ",
" ,(((( ## (( (, !!! ",
" ,,(((( ((( ,,,,,,, !!!!! ",
" ,(((((( ((((,,(((((,,,! ! ",
" ,((((((((((((((((((((((! !! ",
" ,((((((((((((((((((((((((!! ",
" ,(((((((((((((((((((((((, ",
" ,(((,,,,((((((((((((((,, ",
" ,((, ,,((((((((((((,, ",
" ,((, ,,,,,,((,((,,, ",
" ,(,, ,,,,,,,,,, ",
" ,((BB ",
" ,((BBBBBBBBBBBB ",
" ,,,((((((((((BBBB ",
" ,,,,,,, BBB ",
" BBB ",
" BB ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",
" ",

[More]